John Jeansson

John Jeansson

Universitetslektor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som universitetslektor inom ämnet Affärsinformatik/Business Informatics för vilket jag också är ämnesansvarig. Som lektor delar jag i huvudsak min tid mellan undervisning och forskning.   

Undervisning

Min undervisning bedrivs främst inom områden relaterade till digitalisering (e.g., digital-handel, marknadsföring, turism, affärsmodellsutveckling) och strategiska aspekter kring informationssystem och värdeskapande. Undervisningen är på både grundnivå och avancerad nivå, för svenska som internationella studenter. Jag fungerar också som handledare för kandidat- och magisteruppsatser.

Forskning

I min forskning har jag intresserat mig för hur organisationer av olika slag agerar för att skapa och fånga nytta till följd av investeringar i informationssystem eller andra digitaliseringsinitiativ. Som exempel på avslutade projekt kan nämnas studier av nyttorealisering i samband med digitalisering av svensk offentlig hälso- och sjukvård, samt studier av små och medelstora företag och deras affärsmodellsdigitalisering. Jag är också intresserad av ledarskapsfrågor och då speciellt det tjänande ledarskapets dynamik och roll i organisationer. 

Uppdrag

Jag har haft och har förmånen att anlitas som talare vid företagsträffar och konferenser med fokus på digitalisering och e-handel; likaså att delta i styrgrupper och projektgrupper kopplade till regionala e-handelssatsningar. 

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))