John Richard Ennals

Professor, gäst
Institutionen för fysik och elektroteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)