Profilbild

Jon Helgason

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
+46470767887
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

2017 Docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet

2013–2017 Forskare i litteraturvetenskap, Lunds universitet

2017 Utbildningsledare, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet

2016– Arbetsgruppen för skönlitteratur, Statens kulturråd

2013–2016 Studierektor för ämnet litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

2008–2013 Redaktör för Svenska Akademiens ordbok

2001–2006 Anställning som forskarstuderande vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

2006–2008 Timlärarare/förordnanden som lektor i litteraturvetenskap/medievetenskap/kulturvetenskap, K3 (Konst, kultur och kommunikation), Malmö högskola

2005–2007 Timlärarare/förordnanden som lektor i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Undervisning

1SV119, Isländska, grundkurs 7,5 hp

Forskning

Jag är fil. dr i litteraturvetenskap. I min avhandling undersökte jag brev- och skriftkulturens och den litterära offentlighetens framväxt i Europa, främst i Tyskland, under 1700-talet. Min forskning handlar bland annat modern kultur- och litteraturdebatt och kulturpolitik, till exempel Höstens böcker. Litterära värdeförhandlingar 2013 (2015). Jag har även arbetat som redaktör vid Svenska Akademiens ordboksredaktion (SAOB).

Uppdrag

Studierektor, svenska språket

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))