Jon Helgason

Jon Helgason

Docent, prefekt
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

2021– Ordförande för referensgrupp för läs- och litteraturfrämjande insatser, Statens kulturråd

2019–2024 Prefekt, Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet

2016–2019 Ledamot av arbetsgruppen för skönlitteratur, Statens kulturråd, varav arbetsgruppens ordförande 2019

2017 Docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet

2017 Utbildningsledare, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet

2013–2016 Studierektor för ämnet litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

2008–2013 Redaktör för Svenska Akademiens ordbok

 

Undervisning

För närvarande består min undervisning mestadels av handledning och examination på avancerad nivå eller påbyggnadsnivå.

Forskning

Jag är fil. dr i litteraturvetenskap. I min avhandling undersökte jag brev- och skriftkulturens och den litterära offentlighetens framväxt i Europa, främst i Tyskland, under 1700-talet. Min nuvarande forskning behandlar dels modern kultur- och litteraturdebatt och kulturpolitik, dels litteraturteori.

Uppdrag

2018–2019 Utvärderingsansvarig för Treklövern, kluster 11 Utvärderingen inbegrep sju huvudområden, Filmvetenskap, Konst- och bildvetenskap, Kreativt skrivande, Litteraturvetenskap, Musikvetenskap, Svenska som andraspråk och Svenska språket, vid Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Karlstad universitet.

2017–2018 Studierektor, Institutionen för svenska språket

2017– Handledarkollegiet för litteraturvetenskap, FKH

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))