Jonas Ahnesjö

Universitetslektor
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446365
+46725949506
Spara kontaktuppgifter
Forskar om friluftsliv och biologi. Huvudintressen för forskning är hälsoeffekter av friluftsliv (se forskningsgrupp HERO), sportfiske, allmänt friluftsliv, hälsoeffekter av friluftsliv samt miljömedvetenhet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))