Jonas Bååth

+46470767240
Spara kontaktuppgifter

Fil. Dr. i sociologi, Uppsala universitet (2018).
Fil. Master i sociologi, Umeå universitet (2012).
Fil. Kand. i sociologi, Lunds universitet (2010).

Undervisning

Min undervisning är förlag inom arbetslivspedagogik, lärarutbildningarna och masterutbildningen i pedagogik.

  • Utvärdering och utveckling
  • Kvantitativ metod
  • Skolans historia och sociologi
  • Uppsatshandledning

Forskning

Mina forskningsintressen berör främst:

  • Bedömning och utvärdering
  • Mat och måltider
  • Marknader och marknadisering
  • Sociologins didaktik, särskilt i gymnasiet och inom livsmedelsorienterade utbildningar
  • Praktikteori och pragmatism

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)