Förvaltningsledare för förvaltningsobjektet Informations- och publiceringsstöd.