Jonas Bjälesjö

Universitetslektor Spara kontaktuppgifter

Jonas har sin arbetsplats i Hultsfred. Telefon: 0047 40016577

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

  • Bjälesjö, J. (2011). Ungdomars musik. Musik. Lund, Kulturen i Lund. 99-106.
  • Bjälesjö, J. (2007). Feeling the blues?. Culture report : progress Europe. Stuttgart, Institut für Auslandsbeziehungen and the Robert Bosch Stiftung in co-operation with the British Council, the Swiss Art Council Pro Helvetia and the Foundation for German-Polish Co-operation. 199-205.

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))