Jonas Ewald

Jonas Ewald

Universitetslektor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Freds och utvecklingsforskning. Afrika. Fokus på Östra Afrika, i synnerhet Tanzania, Rwanda och Stora sjöområdet. Teman: Demokratiseringsprocesser, kopplingen mellan ekonomiska reformer och demokratisering, fattigdomsbekämpning, konflikter, fredsprocesser, postkonfliktutveckling. Bistånd, utvärdering och biståndspolitik. Internationell Politisk Ekonomi. Barns rättigheter till hälsa och utbildning. Naturresurs exploatering/utvinning - med fokus på mineral och gasutvinning i Tanzania

Undervisning

Ansvarig för Magisterprogrammet (tillsammans med Heiko Fritz) i Freds och utvecklingsarbete (Peace and Development work). 

Undervisar kurser om bl a  politik och utveckling, internationell politisk ekonomi, bistånd/biståndspolitik &utvärderingsmetodik, samt om Afrikansk politisk utveckling och konflikter. Metod och uppsatsskrivning/handledning

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))