Profilbild

Jonas Månsson

Docent
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
+46470708785
+46722379951
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Undervisning

Matematisk ekonomi samt olika metodkurser

Forskning

Mitt forskningsområde är effektivitetsrevision. Effektivitetsrevision består i huvudsak av två delar. När politiker fattar beslut så är en del av att ta fram metoder som gör det möjligt att se om de politiska reformerna/besluten ger de förväntade effekterna - vad som kallas för effektutvärderingar. Den andra delen är att undersöka om de offentliga myndigheterna som tillhandahåller service gör det på ett effektivt sätt och hur detta ser ut över tiden. De akademiska begreppen för detta är studier om effektivitet och produktivitet.

Uppdrag

Förutom forskning och samverkan med det omgivande samhället i Sverige jobbar jag i flera länder, både med att ge kurser och att handleda professionella. De senaste åren har uppdragen omfattat Uganda, Sydafrika, Zambia, Tanzania, Ecuador samt Spanien.

Jag jobbar del av min tid på den Svenska Riksrevisionen där jag är ämnessakkunnig i metodfrågor. Jag är även ordinarie ledamot i övervakningskommittén för den svenska socialfonden.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))