Jonas Nordqvist

Jonas Nordqvist

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag har erfarenhet av undervisning i varierande grad i följande kurser

 • Grundläggande matematik
 • Vektorgeometri
 • Analys I
 • Geometri och algebra
 • Elementär talteori
 • Kryptering och kodningsteori
 • Introduktion till maskinlärning
 • Olika kurser i matematikdidaktik inom lärarprogrammet.

Våren 2021 undervisar jag kurserna

 • Linjär algebra fortsättningskurs, 1ma907
 • Introduktion till maskininlärning, 2dv516
 • Tillämpad sannolikhetslära och statistik, 1ma511/1ma905

samt handleder ett antal examensarbeten i matematik och maskininlärning.

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen är dynamiska system, diskret matematik och maskininlärning. I min avhandling studerade jag iterationer av potensserier som ger upphov till diskreta dynamiska system. De itererade funktionerna undersöks dels ur ett dynamiskt perspektiv, dels ur ett talteoretiskt perspektiv. Inom maskininlärning är mitt forskningsintresse brett, och för tillfället arbetar jag i ett projekt med Björn Lindenberg och Karl-Olof Lindahl i förstärkt inlärning. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)