Jonas Nordqvist

Jonas Nordqvist

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
+46470708413
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är utbildad gymnasielärare i matematik, och har en magister i matematik. I början av februari 2020 försvarade jag min avhandling Residue fixed point index and wildly ramified power series.

Undervisning

Jag har erfarenhet av undervisning i varierande grad i följande kurser

  • Grundläggande matematik
  • Vektorgeometri
  • Analys I
  • Geometri och algebra
  • Elementär talteori
  • Kryptering och kodningsteori
  • Introduktion till maskinlärning
  • Olika kurser i matematikdidaktik inom lärarprogrammet.

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen är dynamiska system, diskret matematik och maskininlärning. I min avhandling studerar jag iterationer av potensserier som därmed ger upphov till diskreta dynamiska system. De itererade funktionerna undersöks dels ur ett dynamiskt perspektiv, dels ur ett talteoretiskt perspektiv. Inom maskininlärning är forskningsintresset brett, och för tillfället arbetar jag i ett projekt med Björn Lindenberg och Karl-Olof Lindahl i förstärkt inlärning. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)