Profilbild

Jonas Nordqvist

Doktorand
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
+46470708413
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag har bytt efternamn från FRANSSON till NORDQVIST.

Jag är utbildad gymnasielärare i matematik, och har en magister i matematik. Sedan oktober 2015 är jag doktorand vid Institutionen för matematik här på Linnéuniversitetet under handledning av Karl-Olof Lindahl.

Undervisning

Jag har erfarenhet av undervisning i varierande grad i följande kurser

  • Grundläggande matematik
  • Vektorgeometri
  • Analys I
  • Geometri och algebra
  • Elementär talteori
  • Kryptering och kodningsteori (laborationsassistent).
  • Introduktion till maskinlärning
  • Olika kurser i matematikdidaktik inom lärarprogrammet.

Forskning

Mina forskningsintressen är talteori, diskret matematik och diskreta dynamiska system framförallt över kroppar med positiv karaktäristik.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)