Jonas Nordqvist

Jonas Nordqvist

Lektor, biträdande
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag har erfarenhet av undervisning i varierande grad i följande kurser

 • Grundläggande matematik
 • Vektorgeometri
 • Linjär algebra fortsättningskurs
 • Analys I
 • Geometri och algebra
 • Elementär talteori
 • Kryptering och kodningsteori
 • Sannolikhetslära och statistik
 • Introduktion till maskinlärning
 • Olika kurser i matematikdidaktik inom lärarprogrammet.

De kurser jag undervisar för närvarande är:

 • Linjär algebra, 1ma406/1ma901 (hösttermin)
 • Optimering och modellering, 1ma908 (hösttermin)
 • Introduktion till maskininlärning, 2dv516 (vårtermin)

samt handleder ett antal examensarbeten i matematik och datavetenskap.

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen är dynamiska system, diskret matematik mest nyligen och AI och maskininlärning. I min avhandling studerade jag iterationer av potensserier som ger upphov till diskreta dynamiska system. De itererade funktionerna undersöks dels ur ett dynamiskt perspektiv, dels ur ett talteoretiskt perspektiv. Numera är mitt huvudfokus inom AI och maskininlärning och jag är en del i forskargruppen AI och maskininlärning för optimering och operationsanalys. Vårt senaste projekt handlar om att utveckla och ta fram nya metoder och algoritmer för förstärkningsinlärning. Utöver detta är jag biträdande handledare till fyra doktorander inom DIA.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)