Jonas Stjernquist

Universitetsadjunkt
Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Ämnesgruppsföreträdare för samhälls- och beteendevetenskapen på Institutionen för Kriminologi och Polisärt arbete (Fakulteten för samhällsvetenskap). 

Akademiska meriter

Fil.mag Sociologi

Fil.mag Arbetslivspedagogik

Fil.mag Organisation och ledarskap

Fil.kand Socialpsykologi

Fil.kand Allmän pedagogik

Högskoleexamen Kvalitetsteknik

Övriga akademiska meriter

Företagsekonomi, Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi, Rymdteknik, Knowledgemanagement, Teologi, Operativt personalarbete, Företagsetik, Förändringsledning, Strategiskt personalarbete, Socialpedagogik med inriktning mot Kriminalvård, Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning, Folkhälsovetenskap, div metodkurser. 

Arbetslivserfarenhet; Försvarsmakten (Utlandsstyrkan - Forward Naval Support Unit [FNSU], FM-LOG, värnplikten, hemvärnets marina insatsgrupp), Kriminalvården (Vakthavande befäl, Utlandsstyrkan - United Nations Prision and probationofficers course [UNPriPOC] i samarbete med United Nations Policeofficers Course [UNPOC], motivatör, programhandledare inom brotts- och missbruksrelaterade programverksamhet, verkmästare arbetsdrift, kontaktmannaskap, Instruktör Centrala droggruppen (CDG), övervakare, Regionala visitationsgruppen (RVG), fackligt arbete, skyddsombud, instruktör inom; insats-, beredskap-, konflikthantering och självskydd. Lärare UNPriPOC), Polismyndigheten (ordningsvakt, arrestvakt, stämnings- och delgivningsman), Volvo (montör), Hem för vård och boende (HVB), Säkerhetskonsult, Grundskolan (lärare). 

Utbildning; Försvarshögskolan - Utvecklande ledarskap, UL., Kriminalvården - Motivational Interveiwing (MI), Kriminalvården - Psykisk handlings- och beredskapsträning, 

Undervisning

Undervisar på polisprogrammet i ämnen som; gruppsykologi, socialpsykologi, etik, professionellt förhållningssätt, värdegrund, kommunikation, stress, kris, likabehandling och arbetsmiljö, mental förberedelse (MKO/POLKON), Uppdragskompassen och därtill engagerad i övningsverksamhet kopplat; Reflektion i vardagen (RIV), Brott i nära relation (BiNR), samt Lämnande av dödsbud. 

Föreläsare och modulansvarig i uppdragsutbildning kring Det direkta ledarskapet (PCD), vilket innefattar och berör områden såsom; organisationskultur, ledarskapsfilosofi, visions- och värdestyrning inom myndigheter. Del av chefs- och ledarskapsutbildningen för anställda inom Polismyndigheten, vilket föregås av Chef i vardagen och Utvecklande ledarskap, UL. 

Föreläsare i kursen; Grundläggande brottsutredning (GBU), vilket är en uppdragsutbildning som riktas mot civilia utredare i Polismyndigheten. 

Föreläsare i kursen; Polisiär Aspiranthandledarutbildning, vilket är en uppdragsutbildning som riktas mot poliser som arbetar som handledare inom Polismyndigheten. 

PRIS; Professioner i samverkan.

Tidigare akademiska uppdrag

Har tidigare varit engagerad i diverse kurs- och momentutveckling, föreläsnings- och handledaruppdrag (olika institutioner, discipliner och kunskapsområden);

Socialpsykologi A, B, C (SA)

Socionomprogrammet (SA)

Personalvetarprogrammet (SS)

Polisutbildningen (KP)

Enterprising Bussiness Development (EBD) Ekonomihögskolan.

Folkhälsovetenskap (Blekings tekniska högskola, BTH).

Forskning

Läromedel och andra publikationer

Bergqvist, M., Rosquist, J., Lindström, P., Sempert, U., Rinaldo Ronnebro, M-B., Stjernquist, J., &, Niklasson, M. (2022) Protester, demonstrationer och våldsamma upplopp - en kunskapssammanställning. [Bilaga 5. Centrum för polisforskning och utveckling (CPU)] Växjö: Linnéuniversitetet. I: Förbättrad förmåga att förebygga och hantera våldsamma upplopp - utvärdering av Polismyndighetens arbete med folksamlingar samt myndighetens hantering av ordningsstörningarna under påsken 2022. [Diarienummer: A279.989/2022, Saknr: 202] Stockholm: Polismyndigheten.   

Stjernquist, J. (2022) Socialpsykologins bidrag till polisetiken. I R. Granér & M. Wieslander (red.). Etiska perspektiv på polisarbete. Lund: Studentlitteratur. https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/juridik/juridik---allmant/etiska-perspektiv-pa-polisarbete/#Beskrivning

Granér, R., &, Knutsson, M. (2020) Etik i Polisarbete. Lund: Studentlitteratur. [Konsultativ roll i författandet]. https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/humaniora-och-samhallsvetenskap/kriminologi/etik-i-polisarbete/

Uppsatser

Feldt, S., &, Stjernquist, J. (2013) Den bestraffande människan – Homo afflige – en studie om kriminalvårdares föreställningar om straff. [Magisteruppsats Sociologi]. Lunds Universitet

 

Uppdrag

Examinator i kurserna; Polisiär konflikthantering, Polisiär yttre tjänstefärdighet, polisiär utredningsverksamhet, Grundkurs militärpolis. 

Ämnesgruppsföreträdare BETSAM

Skyddsombud.

Systematisk brandskyddsarbete (SBA).

Retendo (tjänsteplanering).

Beredningsgruppen (FSV).