Profilbild

Jonas Svensson

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
+46470708698
+46725941484
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är professor i religionsvetenskap med islamologisk inriktning och disputerade vid Lunds universitet 2001 i ämnet islamologi. 

Undervisning

I religionsvetenskap undervisar jag på alla nivåer, och har haft särskilt ansvar för de delar av undervisningen som rör islam. Jag har även utvecklat sommarkursen "Koranen - en islamologisk introduktion". Förutom undervisning inom religionsvetenskap, och på det kulturvetenskapliga mastersprogrammet vid Lnu har jag undervisat om islam på polisutbildningen samt om religion i svenska skolan inom ramen för lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna.

Forskning

Jag har i min forskning intresserat mig framför allt för islam, nytolkning och könsfrågor. I avhandlingen Women's human rights and Islam behandlade jag en pågående inom-muslimsk debatt om islam och kvinnors mänskliga rättigheter, dvs. rättigheter stipulerade i FN:s deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter. Tidigare hade jag skrivit boken Muslimsk feminism (1996)

Efter avhandlingen har jag, inom ramen för externfinansierad forskning, skrivit om muslimska perspektiv på bioetik (inom ramen för SWEGENE) och bedrivit fältarbete om islamisk religiös utbildning i Kisumu, Kenya. Det senare projektet finansierades av SIDA. Jag har även forskat om den inom-muslimska debatten om HIV/AIDS, finansierad av Riksbankens Jubileumsfond, och om kontroverser kring firandet av Profeten Muhammeds födelsedag, mawlid, finansierad av Vetenskapsrådet.

Jag har även forskat om muslimska vardagsbruk av Koranen samt intresserat mig för religionsvetenskapens ämnesidentitet samt religionsdidaktik.

Under de senaste åren har jag mer och mer kommit att intressera mig för det expanderande fältet av kognitionsvetenskaplig religionsforskning, och dess relevans framför allt för studiet av islam. I september 2015 publicerade jag boken Människans Muhammed på Molin & Sorgenfrei förlag.

Dessutom har jag, också under de senaste åren, kommit att intressera mig mer och mer för fältet digital humaniora, och då framför allt för datorassisterad forskning inom humaniora. För närvarande arbetar jag med två forskningsprojekt där jag tillämpas datorassisterade metoder: dels ett projekt om koranöversättningar till engelska, dels ett projekt om salafistisk/wahhabitisk informationspåverkan i Sverige. Det förra bedrivs inom LNUC Concurrences, det senare är externfinansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Uppdrag

Jag innehar följande uppdrag inom universitetet:

  • Viceprefekt vid Institutionen för kulturvetenskaper

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))