Jonas Svensson

Jonas Svensson

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

OBS! Telefonnummer ovan kan inte användas för textmeddelanden (SMS). Vänligen använd e-post istället. 

Jag är professor i religionsvetenskap med islamologisk inriktning och disputerade vid Lunds universitet 2001 i ämnet islamologi. 

Undervisning

I religionsvetenskap undervisar jag på alla nivåer, och har haft särskilt ansvar för de delar av undervisningen som rör islam. Jag har även utvecklat sommarkursen "Koranen – en islamologisk introduktion". Förutom undervisning inom religionsvetenskap, och på det kulturvetenskapliga mastersprogrammet vid Linnéuniversitetet har jag undervisat om islam på polisutbildningen samt om religion i svenska skolan inom ramen för lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Jag var också med och utvecklade Linnéuniversitetets utbildningsprogram i Integrations- och mångfaldsstudier. 

Forskning

Jag har i min forskning tidigare intresserat mig framför allt för islam, nytolkning och könsfrågor. I avhandlingen Women's human rights and Islam behandlade jag en pågående inom-muslimsk debatt om islam och kvinnors mänskliga rättigheter, dvs. rättigheter stipulerade i FN:s deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter. Tidigare hade jag skrivit boken Muslimsk feminism (1996)

Efter avhandlingen har jag, inom ramen för externfinansierad forskning, skrivit om muslimska perspektiv på bioetik (inom ramen för SWEGENE) och bedrivit fältarbete om islamisk religiös utbildning i Kisumu, Kenya. Det senare projektet finansierades av SIDA. Jag har även forskat om den inom-muslimska debatten om HIV/AIDS, finansierad av Riksbankens Jubileumsfond, och om kontroverser kring firandet av Profeten Muhammeds födelsedag, mawlid, finansierad av Vetenskapsrådet.

Jag har även forskat om muslimska vardagsbruk av Koranen samt intresserat mig för religionsvetenskapens ämnesidentitet samt religionsdidaktik. Sedan 2012 har jag teoretiskt kommit att orientera mig mot kognitionsvetenskaplig religionsforskning, och olika publikationer undersökt dess relevans framför allt för studiet av islam. I september 2015 publicerade jag boken Människans Muhammed på Molin & Sorgenfrei förlag.

Under de senaste åren har jag dessutom kommit att intressera mig mer och mer för metoder inom digital humaniora och hur dessa kan berika humanistisk forskning. Jag har tillämpat datorassisterade metoder i projekt om bland annat koranöversättningar till engelska, den svenska offentliga diskussionen om hederskultur och hedersproblematik och salafistisk/wahhabitisk informationspåverkan i Sverige.

Uppdrag

Jag innehar följande uppdrag inom universitetet:

  • Viceprefekt vid Institutionen för kulturvetenskaper
  • Digital utvecklare vid Fakulteten för konst och humaniora
  • Medarbetare i Humpodd
  • Koordinator för den nationella forskarskolan i islamologi. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))