Jonas Waldenström

Jonas Waldenström

Professor, prefekt
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i mikrobiologi med inriktning mot sjukdomsekologi. Det betyder att jag är intresserad av hur, när och varför sjukdomar uppkommer, samt hur de sprids och evolverar tillsammans med de organismer de infekterar. I mitt fall är det i huvudsak fågelburna sjukdomar som jag studerar, och särskilt de som även kan ge upphov till sjukdom hos människa eller våra tamdjur. Sedan 2022 är jag även prefekt vid institutionen för Biologi och Miljö.

Undervisning

Jag undervisar om sjukdomar och sjukdomsekologi på olika grundkurser för biologer och hälsovetare, samt handleder studenter vid examensarbeten på kandidat-, magister- och mastersnivå.

Forskning

Vad är sjukdomar? Hur uppstår de? Hur utvecklas de och hur smittar de? Detta är exempel på frågor som vi försöker besvara i min forskningsgrupp – ofta med fågelburna infektioner som modellsystem.

Ett av de smittämnen vi studerar är influensavirus. Detta virus finns normalt hos vilda änder men kan via en serie händelser sällsynt även smitta människor och tamdjur, vilket då kan leda till svår sjukdom. Genom att i detalj studera hur virus varierar och förändras över tid hos vilda fåglar vill vi förstå grundläggande mekanismer hos både värd och virus i syfte att förutsäga hur detta virus sprids inom och mellan arter. Denna forskning inbegriper allt från långsiktiga övervakningsprogram av virusförekomst i naturen till avancerad virologisk karaktärisering på laboratoriet och evolutionära och epidemiologiska modeller.

Min forskargrupp ingår i Linnaeus Centre for Ecology and Evolution in Microbial Model Systems (EEMiS), en av Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljöer.

Uppdrag

Film: Jonas Waldenström om djurburna infektioner

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))