Jonathan Lilliedahl

Jonathan Lilliedahl

docent
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jonathan Lilliedahl, fil.dr, är docent i pedagogik och verksam vid Institutionen för didaktik och lärares praktik.

Under perioden 2018–2022 var Lilliedahl biträdande lektor vid Örebro universitet och samtidigt lektor vid Göteborgs universitet. Antagen som docent 2021.

Tidigare lektor vid Högskolan i Jönköping (2013–2018).

Undervisning

Undervisningen omfattar i huvudsak kurser i lärarutbildning: den utbildningsvetenskapliga kärnan och handledning/examination av självständiga arbeten.

Lilliedahl är även lärare och handledare inom ramen för forskarskolan Utbildningsvetenskap med didaktisk inriktning vid Örebro universitet.

Forskning

Forskningsintresset inbegriper sociala, kulturella, och historiska perspektiv på utbildningspolitiska frågor, skolreformer, lärarutbildning och didaktik, med särskilt fokus på estetiska ämnen och uttrycksformer.

Uppdrag

Ingår i redaktionskommittérna för Arts Education Policy Review (Routledge), International Journal of Music Education (SAGE) och Nordic Research in Music Education (Cappelen Damm Akademisk).

Återkommande sakkunnig granskare åt internationella tidskrifter och europeiska forskningsråd.

Erfarenhet av samverkan med Universitetskanslerämbetet (UKÄ), Universitets- och högskolerådet (UHR), Skolinspektionen och Skolverket.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))