Jorge Luis Zapico

Jorge Luis Zapico

Universitetslektor
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag har en backgrund inom datalogi och hållbarutveckling. Jag är disputerad teknologidoktor från KTH inom medieteknik och industriell ekologi. Mitt forskning kollar på hur vi kan använda data på nya sätt inom miljö och hållbarhet.

Mer info på http://jorge.zapi.co

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))