Jørgen Bruhn

Jørgen Bruhn

Professor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jørgen Bruhns intressen inom litteraturvetenskapen är många. Han har skrivit om den modernistiska författaren Marcel Proust, han doktorerade på en avhandling om den ryska kultur- och litteraturforskaren Michail Bakhtin och han har skrivit en bok om medeltidsförfattaren Chrétien de Troyes.

De senare åren har Bruhn framförallt fokuserat på relationen mellan olika medier, eller konstarter, i den forskningstradition som benämns Intermedialitet. Hans forskning behandlar många olika frågor som rör teorin omkring eller analysen av möten mellan olika medier, t ex film, tv-serier och litteratur, men också i konst, massmedia och vetenskaplig kommunikation.

2016 gav Bruhn ut resultatet av flera års undervisning och forskning i boken Intermediality and Narrative Literature: Medialities Matter (Palgrave Macmillan), som föreslår ett teoretiskt ramverk och en analytisk modell som kombinerar intermedialitetsteori och litteraturanalys. Och 2018 utvecklade han, tillsammans med Anne Gjelsvik, från Trondhjem, en intermedial analysmodell för film i boken Cinema across Media. An Intermediality Approach (Edinburgh UP).

2021 gav Bruhn och Beate Schirrmacher ut en grundbok i intermediala studier, Intermedial Studies. Meaning across Media (Routledge) och han har dessutom redigerat en handbok i ekokritisk metod (med Brudin Borg och Wingård, Studentlitteratur 2022).

I ett nyare forskningsprojekt försöker Bruhn med kolleogor att analysera kopplingen mellan medieteori och och ekokritiken: tillsammans med andra Lnuc-forskare undersöker han transformationen av vetenskapligt material kring det som kallas den antropocena epoken (den människoinfluerade geologiska perioden) till estetiska medier.

Film: Intermedialitet - möten mellan olika konstarter
Film: Vad händer i gränslandet mellan medier?

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

  • Bruhn, J. (2010). Förord. Ekelöf mellan konstartarna : fyra essäer. lund, Lund intermedia press. 5-9.

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))