Jørgen Bruhn

Jørgen Bruhn

Professor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jørgen Bruhns intressen inom litteraturvetenskapen är många. Han har skrivit om den modernistiska författaren Marcel Proust, han doktorerade på och har skrivit en bok om den ryska kultur- och litteraturforskaren Michail Bakhtin och han har skrivit en bok om medeltidsförfattaren Chrétien de Troyes.

De senare åren har Bruhn framförallt fokuserat på relationen mellan olika medier, eller konstarter, i den forskningstradition som benämns Intermedialitet. Hans forskning behandlar många olika frågor som rör teorin omkring eller analysen av möten mellan olika medier, t ex film, tv-serier och litteratur, men också i konst, massmedia och vetenskaplig kommunikation.

 

Undervisning

Bruhn har undervisat i en rad klassiska litteraturvetenskapliga ämnen, men har på senare åren fram för allt undervisat i intermedialitet och ekokritik. I ett samarbete med Ola Ståhl från Design har han byggt upp kursen Climate Emergency Studies, som ett 30ECTS masterkurs, och, i en enklare version, som 7.5 ECTS sommarkurs, som ges första gången 2024.

Forskning

2016 gav Bruhn ut resultatet av flera års undervisning och forskning i boken Intermediality and Narrative Literature: Medialities Matter, som föreslår ett teoretiskt ramverk och en analytisk modell som kombinerar intermedialitetsteori och litteraturanalys. Och 2018 utvecklade han, tillsammans med Anne Gjelsvik, från Trondhjem, en intermedial analysmodell för film i boken Cinema across Media. An Intermediality Approach (Edinburgh UP).

2021 redigerade Bruhn och Beate Schirrmacher en grundbok i intermediala studier, Intermedial Studies. Meaning across Media och Bruhn har dessutom redigerat en handbok i ekokritisk metod (med Brudin Borg och Wingård, Studentlitteratur 2022). Tillsammans med Ida Bencke gav han ut Multispecies Storytelling in Intermedial Practices i 2022, och han är en av tre huvudredaktörer av Palgrave Handbook in Intermediality som kom ut 2024.

I ett nyare forskningsprojekt försöker Bruhn med kolleogor att analysera kopplingen mellan medieteori och och ekokritik: tillsammans med andra Lnuc-forskare undersöker han transformationen av vetenskapligt material kring det som kallas den antropocena epoken (den människoinfluerade geologiska perioden) till estetiska medier. Boken Intermedial Ecocriticism. The Climate Crisis in arts and Media kom ut 2023 - den skrev han med Niklas Salmose.

Uppdrag

Bruhn ledar forskningsgruppen Linnaeus University Center for Intermedial and Multimodal Studies.

Han har suttit i fakultetsstyrelsen för Fakulteten för konst och humaniora, han sitter fortsatt i samma fakultets forskningsråd.

Bruhn jobbade 2017-2022 i danska forskningsrådets utskott för humaniora, och han bedömar forskningsansökningar för bl.a. svenska och finska forskningsrådet.

Han sitter i styrelsen för ett kulturhus och skrivrefugie i södra Danmark - Vindbyholtgaard.

Film: Intermedialitet - möten mellan olika konstarter
Film: Vad händer i gränslandet mellan medier?

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

  • Bruhn, J. (2010). Förord. Ekelöf mellan konstartarna : fyra essäer. lund, Lund intermedia press. 5-9.

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))