Jörgen Forss

Jörgen Forss

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för byggd miljö och energiteknik Fakulteten för teknik
+46470708233
+46722075981
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Teknologie Doktor

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)