Jörgen Forss

Jörgen Forss

Universitetslektor, vicedekan
Institutionen för byggd miljö och energiteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Teknologie Doktor

Undervisning

Jag undervisar i områden kring miljö och resursutnyttjande på flertalet kurser på basår, högskoleingenjörsprogrammet i Energi och Miljö och tvärvetenskapliga miljö och hållbar utvecklingskurser för de flesta ingenjörer. I min undervisning vill jag ha studenten och vetenskapligheten i centrum och arbetar gärna med olika pedagogiker och flipped classroom. Jag handleder även examensarbetare i vatten, material och resursfrågor.

Forskning

Min forskning rör sig kring vatten, processer och rening, gärna med kopplingar till energi och miljötillämpningar. En del tidigare projekt har haft anknytning till utvecklingsländer och hur koncept kring rening kan byggas med små resurser. Projekt jag varit involverad i har arbetat kring: rening av textilfärger, identifiering av svamp och bakteriesammansättning i vattenreningsfilter, skumbildning enskilda avlopp, silreningstekniker, alger som koldioxidfilter för biogas, vattenanvändning i flerbostadshus.

Uppdrag

Vicedekan för grundutbildningen vid fakulteten för teknik och ordförande i Grundutbildningsnämnden.

Suppleant i styrelsen för Sustainable Småland (ett företagsnätverk som arbetar för att driva hållbar utveckling framåt).

Del av styrgruppen för kunskapsmiljö vatten, samt ordförande i rådet förhållbarhet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))