Profilbild

Jörgen Nilsson

Universitetsadjunkt
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708259
+46705477957
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild
Jag arbetar i huvudsak med och inom UV:s samverkansuppgift, men även inom Linnéuniversitetets rektorsutbildning som basgruppsledare och examinator/seminarieledare inom Ledarskap och Mål- och Resultatstyrningsarbete. Jag har en magisterexamen i pedagogik där ledarskap är mitt huvudintresse. Jag är tillsammans med min kollega Peter Borén sedan flera år kursansvarig för två fristående kurser kring ledarskap, dels inom pedagogik i arbetslivet: "Pedagogiskt och professionellt ledarskap",15hp och dels inom skolans område: "Ledarskap i skolan" 7,5hp. Vi arbetar för närvarande aktivt med en ansökan i ett Tempusprojekt kring universitetspedagogik, efter ett nyligen avslutat och framgångsrikt EU-projekt med Vitryssland och Italien. Vi har, genom att i flera år koordinerat och arbetat med projekt, finansierade av EU och Svenska Institutet(SI), upprättat goda och utvecklande kontakter med länder i Östersjöregionen som Vitryssland, Ukraina och Lettland.