Jag arbetar inom Sektion Media, huvudsakligen med förvärv, tillgängligörande och utvärdering av e-resurser och prenumerationer.

Mejla till eresurser@lnu.se om du har frågor kring våra databaser, e-böcker eller tidskrifter.