Jag är född och uppväxt i Hong Kong där jag fick min legitimation som sjuksköterska 1981. Jag studerade akupunktur och fick min akupunkturexamen i Kina 1984. Sedan flyttade jag till Sverige 1988 och jag fick min legitimation 1991, examen som intensivsköterska 1994 (Växjö) och distriktssköterska 2001 (Lund). Inom den svenska sjukvården har jag jobbat mest inom äldreomsorg och kommunal hemsjukvård som distriktssköterska. Jag jobbar även som akupunktör och har en privat akupunkturpraktik i Växjö sedan 1992. 2004 fick jag min magisterexamen i Växjö och mitt examensarbete heter ”Omsorgens belöning”. 2006 började jag min doktorandutbildning vid Växjö universitet. April 2013 fick jag min doktorexamen på Linnéuniversitet. Avhandling som jag skrev heter ”Vårdandets symfoni.” Mitt forskningsfenomen är vårdrelation, relationen mellan patienter och professionella vårdare. Till min doktorsavhandling har studerat ”vårdrelation” ur olika kulturer.Den första delen av min doktorsavhandling där jag undersökte vårdrelationen i Kina. Den andra delen av min doktorsavhandling har jag studerat vårdrelation i en svenskt kontekt. Den största passionen i mitt liv är att resa och möta olika människor. Kulturmöten och mellanmänskliga möten är fenomen som intresserat mig i hela mitt liv och det är också de fenomen som jag har valt att undersöka i min forskning. Sedan 2014 jobbar jag också som internationell samordnare på min institution.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)