Julia Rönnbäck

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag har disputerat i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora, och arbetar som lektor i pedagogik.

Undervisning

Primärt undervisar jag i socialpedagogik och mer specifikt i programmet "Socialpedagogik med inriktning ungdoms- och missbruksvård". Inom detta program undervisar jag mestadels i teori- och uppsatskurser. Jag undervisar också i genusvetenskap, framförallt i distanskurser på grundnivå.

Forskning

Min forskning rör sig kring unga tjejers identitetsskapande inom och i relation till idrott. Min avhandling "Det är väl typiskt tjejer - om basket, kropp och femininitet" (2015) handlar om tonårstjejers genus- och femininitetsskapande inom basket. Metoden som användes var etnografisk och teoretisk näring hämtades framförallt från feministiskt poststrukturalistiskt tankegods. Avhandlingen vann pris för årets avhandling vid Malmö universitet 2015/2016.

Därefter har jag medverkat i forskningsprojekt som i vid mening rör sig kring idrottsprojekt och deras inkluderingsambitioner. Mer exakt har jag medverkat i studier som belyser hur unga tjejer med migranterfarenhet omtalas inom och i relation till diverse fotbollsaktiviteter som syftar till att främja integration.

 

Uppdrag

Jag är sedan 2019 ledamot i Flickforsk "Nordic Network For Girlhood Studies".

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)