Jyri Backman

Jyri Backman

Universitetslektor
Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Min forskning är inom den tvärvetenskapliga disciplinen idrottsvetenskap, med speciellt fokus inom inrikningen sport management i vilken idrottsjuridik ingår. Idrottsjuridik som forskningsfält är både komplext och utmanande då rättsliga frågor och problem aktualiseras på samtliga nivåer och områden inom den globala idrotten. Frågeställningarna och problemområdena finns inom såväl barn- som ungdomsidrotten, den ideella idrotten som den strikt professionella och kommersiella (elit)idrotten. 

Jag undervisar i handelsrätt, skatterätt och idrottsjuridik. Dessutom är jag handledare och examinator på såväl grund som avancerad nivå.

Finska flytande.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)