Jyri Backman

Universitetslektor
Institutionen för ekonomistyrning och logistik Ekonomihögskolan
+46470767805
Spara kontaktuppgifter
Min forskning handlar framförallt om idrottsjuridik och idrottsvetenskap med fokus på elitidrottens och elitishockeyns organisatoriska och kommersiella aspekter (NHL/SHL/Liiga/KHL). Jag undervisar framförallt i handelsrätt och idrottsjuridik. Finska flytande.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)