Kajsa Svanevie

Kajsa Svanevie

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
23092, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är socionom och fil.dr. i socialt arbete och har även haft uppdrag som utvärderare samt som programledare för socionomprogrammet. Jag disputerade 2011 med en avhandling om evidensbaserad praktik (EBP) i socialt arbete. EBP har introducerats i Sverige så väl som internationellt som en modell för god praktik. I min studie beskriver och analyserar jag modellens idéinnehåll, spridning och etablering. Jag är fortsatt intresserad av frågor om kvalitetssäkring, EBP och utvärdering, men också generellt av området utvärderingsforskning och utbildningskvalitet. Andra intresseområden är bedömning inom högre utbildning och mer specifikt frågor om bestämning av lärandemål och om hur examination kan användas som mekanism för både kontroll och lärande. Jag undervisar som lektor i socialt arbete främst inom områden som utvärdering och professionella handlingsstrategier och är examinator på kursen Utvärdering och granskning 7,5 hp. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)