Kajsmari Engdahl

Studievägledare
Studerandeavdelningen
36006, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

 Jag arbetar som central studievägledare i Kalmar. Till mig är du välkommen när du behöver någon och samtala med inför dina studie- och karriärval. Förutom enskilda samtal går det bra att kontakta mig med frågor om behörighet, antagning, utbildning och arbetsmarknad.