Karin Berglund är gästprofessor (2017–2019) i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet, samt professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Berglund disputerade 2007 med avhandlingen "Jakten på entreprenörer" vid Mälardalens högskola där hon diskuterades entreprenörskapets utbredning, såväl betydelsemässigt som till nya kontexter. Hon har därefter intresserat sig för hur nya alternativa former för entreprenörskap och innovation kommit att uppstå, som till exempel entreprenöriellt lärande, social och samhällsentreprenörskap, grönt entreprenörskap, kulturellt entreprenörskap. I olika forskningsprojekt undersöker hon vilka effekter detta för får samhället, organisationer och individer.

Berglund är redaktör för en bok om Samhällsentreprenörskap (med Bengt Johannisson och Birgitta Schwartz) och arbetar för tillfället med en bok om kritiska perspektiv i entreprenörskapsundervisning (med Karen Verduijn).

Hon har publicerat sin forskning i tidskrifter som: Entrepreneurship and Regional Development, Scandinavian Journal of Management, Ephemera, Action Research International Entrepreneurship and Management Journal, Journal of Social Entrepreneurship, Tamara Journal of Critical Organization Journal of Enterprising Communities, Inte.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))