Karin Larsson Eriksson

Karin Larsson Eriksson

docent
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i musikvetenskap och arbetar som universitetslektor i samma ämne vid Institutionen för musik och bild. Mitt huvudsakliga forsknings- och undervisningsområden är musiketnologi och traditionell musik. Jag är dessutom studierektor för musikvetenskap, samt sitter med fakultetsstyrelsen och i utbildningsrådet vid Fakulteten för konst och humaniora. Utöver min verksamhet vid Linnéuniversitetet, är jag folkmusiker (riksspelman 1998).

Undervisning

Jag undervisar i första hand vid institutionens musikvetarkurser, bland annat i kursen Musiketnologiska perspektiv på musik. Men jag är också inne undervisar på delkurser inom ämneslärarutbildningen i musik och musikproduktionsprogrammet. Min undervisning handlar ofta om traditionell musik i vid bemärkelse eller teorier och metoder kopplade till undersökande arbete.

Forskning

Min forskning är inom det musiketnologiska fältet med fokus på svensk traditionell musik utifrån såväl historiska och nutida perspektiv. Just nu arbetar jag med studier som anlägger olika perspektiv på utbildning i folkmusik för svenska amatörer i då- och nutid, bland annat utifrån filmdokumentationer och intervjuer från låtkurser genomförda 2013-2015.

Uppdrag

Medlem i redaktionsrådet för HumaNetten, redaktör för recensions- och rapportavdelningen av Puls, ledamot i styrelsen för Fakulteten för konst och humaniora, samt ledamot i utbildningsrådet vid samma fakultet. Studierektor för musikvetenskap.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)