Profilbild

Karin Larsson Eriksson

docent
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
+46470767514
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är docent i musikvetenskap och arbetar som universitetslektor i samma ämne vid Institutionen för musik och bild. Mitt huvudsakliga forsknings- och undervisningsområden är musiketnologi och traditionell musik. Jag är också föreståndare för Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet (Cähl). Utöver min verksamhet vid Lnu, är jag folkmusiker (riksspelman 1998).

Undervisning

Jag undervisar i första hand vid institutionens musikvetarkurser, bland annat i kursen Musiketnologiska perspektiv på musik. Men jag är också inne undervisar och handleder på delkurser inom ämneslärarutbildningen i musik och musikproduktionsprogrammet. Min undervisning handlar ofta om traditionell musik i vid bemärkelse eller teorier och metoder kopplade till undersökande arbete.

Forskning

Min forskning är inom det musiketnologiska fältet med fokus på svensk traditionell musik utifrån såväl historiska och nutida perspektiv. Just nu arbetar jag med studier som anlägger olika perspektiv på hur utbildning i folkmusik för svenska amatörer i då- och nutid, bland annat utifrån filmdokumentationer och intervjuer från låtkurser genomförda 2013-2015.

Uppdrag

Jag är föreståndare för Cähl - Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. Jag är också gästredaktör för tidskriften Puls och med i redaktionen för HumaNetten.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)