Karin Larsson Eriksson

Karin Larsson Eriksson

Professor
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i musikvetenskap vid Institutionen för musik och bild. Mitt huvudsakliga forsknings- och undervisningsområden är musiketnologi och traditionell musik. Jag sitter dessutom med i fakultetsstyrelsen för Fakultetens för konst och humaniora, är vice ordförande i fakultetens anställningsnämnd samt fakultetens representant i universitetets Kvalitetsutskott. Utöver min verksamhet vid Linnéuniversitetet, är jag folkmusiker (riksspelman 1998).

Undervisning

Jag undervisar i första hand vid institutionens musikvetarkurser, bland annat i kursen Musiketnologiska perspektiv på musik. Men jag är också inne undervisar på delkurser inom ämneslärarutbildningen i musik och musikproduktionsprogrammet. Min undervisning handlar ofta om traditionell musik i vid bemärkelse eller teorier och metoder kopplade till undersökande arbete.

Forskning

Min forskning är inom det musiketnologiska fältet med fokus på svensk traditionell musik utifrån såväl historiska och nutida perspektiv. De senaste åren har jag främst arbetat med utbildning i folkmusik för svenska amatörer i då- och nutid, bland annat utifrån filmdokumentationer och intervjuer från låtkurser genomförda 2013-2015. Just nu utforskar jag dock AB Nordisk folkmusik, som under 1900-talet var ett av de musikförlag som gav ut arrangerad folkmusik särskilt inriktad mot den organiserade spelmansrörelsen. Genomgående i min forskning är ett intresse för relationen mellan ideologi och praktik.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)