Karin Fingal

Karin Fingal

Koordinator för lika villkor
Universitetsledningens kansli
+46480446043
+46761150909
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som koordinator för lika villkor arbetar jag med Linnéuniversitetets strategiska lika villkors-arbete samt utreder fall av misstänkt diskriminering, trakasserier samt kränkande särbehandling. Jag stöttar både ledning och övriga verksamheten i att jämställdhetsintegreras och det aktiva arbetet att kartlägga, analysera och åtgärda möjliga risker för diskriminering och trakasserier.

Jag är just nu föräldraledig, vid frågor som rör lika villkor kontakta emma.ebintra@lnu.se