Karin Fingal

Karin Fingal

Koordinator för lika villkor
Universitetsledningens kansli
37015C, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som koordinator för lika villkor arbetar jag med Linnéuniversitetets strategiska lika villkors-arbete, informerar om diskrimineringslagen och utreder fall av misstänkt diskriminering och kränkande särbehandling.