Karin Fingal

Karin Fingal

Koordinator för lika villkor
Universitetsledningens kansli
37015C, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som koordinator för lika villkor arbetar jag med Linnéuniversitetets strategiska lika villkors-arbete samt utreder fall av misstänkt diskriminering, trakasserier samt kränkande särbehandling. Jag stöttar både ledning och övriga verksamheten i att jämställdhetsintegreras och det aktiva arbetet att kartlägga, analysera och åtgärda möjliga risker för diskriminering och trakasserier.

Jag arbetar deltid, måndag-torsdag kl 8:45- 13:30.