Karin Hallgren

Karin Hallgren

Professor
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i musikvetenskap och disputerade vid Uppsala universitet 2000 på en avhandling om musiker och repertoar vid Mindre Teatern i Stockholm vid mitten av 1800-talet. Sedan 2006 är jag anställd vid Linnéuniversitetet.

Undervisning

Jag undervisar framför allt inom magisterprogrammet i musikvetenskap.

Forskning

Fokus i min forskning ligger på studier av framförd repertoar och samhälleliga förutsättningar för musikutövning, särskilt under 1800-talet.  I ett avslutat tvärvetenskapligt projekt Medier, myter och makt kring Karl XIV Johan, deltog jag med studier kring hur Operan i Stockholm använts i olika sammanhang under första hälften av 1800-talet. Jag har också i ett par artiklar studerat uppförandeförhållanden vid Operan i Stockholm i jämförelse med förhållanden i andra europeiska länder.

Under de senaste åren har jag medverkat i Kungl. Musikaliska akademiens projekt Levande musikarv, med ett antal biografier kring tonsättare och musiker, även här främst från 1800-talet. Arbetet med biografierna har också bidragit med material till en mindre studie kring historieskrivning och därtill relevanta frågor om urvalsprocesser och genusperspektiv.

I den vetenskapliga utgåvan av den svenska 1800-talstonsättaren Franz Berwalds samlade verk har jag medverkat med ett par noteditioner. Projektet avslutades 2012, då samtliga verk av tonsättaren var publicerade.

Förutom inriktningen på 1800-talets musikhistoria har mitt intresse för musikdramatisk repertoar också resulterat i ett par kortare studier av musikteater för barn vid mitten av 1960-talet, där både den framförda repertoaren och dess inplacering i det rådande kulturpolitiska sammanhanget diskuteras.

Uppdrag

Jag är ämnesföreträdare för musikämnena vid MB, samt viceprefekt.

Externa uppdrag:

  • Ledamot i Kungl. Musikaliska akademiens publikationsnämnd
Karin Hallgren har studerat utvecklingen på Stockholmsoperan under 1800-talet, då den gick från att vara kungens egen opera till att bli en samhällelig institution. Men vem skulle betala för verksamheten?

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)