Karin Jonnergård

Professor
Institutionen för ekonomistyrning och logistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter

Undervisning

Karin undervisar i bolagsstyrning och är ämnesansvarig för kvalitet inom redovisning, finansiering och ekonomistyrning.

Forskning

Karin Jonnergård är ansvarig för forskarmiljön Bolagsstyrning (The Corporate Governance Research Group) vid Linnéuniversitetet. Hon deltar i Forum för Professionsforskning. Hennes forskning berör styrning av företag, av såväl styrelser och marknader som av interna styrsystem, utveckling och styrning av marknadens professioner (revisorer och finansanalytiker), samt utveckling av bolagsstyrningssystem.

De aktuella forskningsprojekt som Karin arbetat med är:

  1. Dokumentstyrning av professioner, en jämförelse av effekterna av styrning med dokument av revisorer, socionomer och lärare
  2. En ombudsmannateori för företaget, en studie av aktörer som tagit över ägarnas traditionella uppgifter t ex nomineringskommittéer och oberoende styrelseledamöter
  3. Utveckling av bolagsstyrningssystem, en jämförelse mellan olika länders regelsystem för bolagsstyrning och hur dessa påverkar företag och kapitalmarknad.

Dessutom intresserar sig Karin för hur bolagsstyrning påverkas av olika ideologier bland ekonomer, politiker och praktiker.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))