Karin Lagergren

Karin Lagergren

Docent
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i musikvetenskap vid Institutionen för musik och bild och Research Associate vid Alamire Foundation, Leuven University. Jag undervisar främst i musiketnologi och musikhistoria. Min forskning rör främst tidig musik och gregoriansk sång, vilket i det senare fallet innefattar hela genren fram till nutid. Jag har framför allt under ett flertal år ägnat mig åt musik inom birgittinorden, från dess uppkomst på 1300-talet fram till idag och förbereder nu en monografi om 700 år av sång i birgittinorden. Jag är även utbildad musiklärare och sångerska, och bedriver frilansverksamhet som musiker och pedagog inom området tidig vokalmusik. 2006 bildade jag ensemble Gemma, vilket är en vokalensemble som är inriktad på att framföra medeltida kyrkomusik ur skandinaviska källor. 

Undervisning

Jag har under mina år som universitetslärare undervisat brett men främst inom musikhistoria och musiketnologi. Jag har handlett uppsater och examensarbeten inom flera områden, men även där i huvudsak i ämnen som varit inriktade på musikhistoriska frågor eller där någon form av fältstudier och/eller intervjuer ingått.

Forskning

I min forskning har jag i huvudsak ägnat mig åt gregoriansk sång i framför allt två spår: källor till skandinavisk medeltida kyrkomusik samt sången i Birgittinorden. I min forskning förenar jag musikhistoriska och musiketnologiska synsätt, vilket grundlades redan i min doktorsavhandling. Premissen är att gregoriansk sång inte är en företeelse förbehållen medeltiden utan en genre som ständigt funnit förnyad kraft i olika tider ända in i vår tid. Jag har tilldelats ett flertal forskningsmedel för olika projekt av vilka de viktigaste är: 

2013-2015 The Transmission of the Cantus Sororoum in the Low Countries. Internationell postdok, Vetenskapsrådet. Anslagsförvaltade Linnéuniversitetet, gästuniversitet Leuven University/Alamire Foundation (BE).

2016-2020 The Musical World of the Birgittine Order - A comparative study of four Birgittine abbeys. Riksbankens Jubileumsfond. Anslagförvaltare Linnéuniversitetet.

2017-2020 Multisensory Vadstena in the Late Middle Ages. Vetenskapsrådet, tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Anslagsförvaltare Uppsala universitet. 

Uppdrag

Medlem i Board i forskargruppen Cantus Planus, studygroup inom International Musicological Society.

Initiativtagare till Medeltidsforum Linné, vilket är ett tvärvetenskapligt nätverk som samlar forskare vid Linnéuniversitetet intresserade av frågor kring perioden fram till tidigt 1600-tal.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))