Profilbild

Karin Leksell

Samverkansrådgivare
Avdelningen för externa relationer
+46480446993
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag vill få kontakt med forskare som är intresserade av finansiering från Vinnova, Energimyndigheten eller andra finansiärer som förvaltar nationella medel relaterat till innovation. 

Jag har arbetat med finansiering av innovation i roller som programledare och seniorrådgivare. Så även som konsult i relation till företag baserade på forskning eller där innovationsprojekt berikat företagens utveckling.

Det jag kan göra för dig är att samtala om utlysningar för att se om de passar för er, ge råd om aktörer som kan vara viktiga samarbetspartners, kvalificera aktörer, läsa ansökningar med den blick som handläggare har vad gäller potential mm, resonera kring kunskapshöjd/innovationshöjd i relation till behov av förstärkning genom andra universitet/högskolor/institut, stämma av med Vinnova om projektidén är gångbar, analysera avslag, bolla frågor som ni behöver klara ut i relation till finansiärernas frågeställningar etc.

Men se gärna till att jag kommer in tidigt i processen eftersom det är då jag har störst möjlighet att påverka förutsättningarna för beviljningar. Jag behöver se helheten och säkra upp utifrån utlysningstexten att du fått med det som står där vilket är lätt att man inte ser vid skrivandet. Risken är att man inte ser skogen för alla träd...

Här finns en kort presentationsfilm om det jag kan hjälpa till med: 

https://play.lnu.se/media/t/0_6qh8xgx5

Om du vill ha en workshop på temat Agenda 2030 och jämställdhet som är viktigt för att få medel från många finansiärer, så hör av dig så ordnar vi det.

Aktuella utlysningar:

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/hitta-finansiering/

Jag är öppen för att experimentera och befinner mig i en fas där jag bygger upp en funktion som gör att alla forskare får möjlighet att, utifrån intresse och vilja, kunna lämna in den här typen av ansökningar. Många har ju redan den här typen av finansiering med sig i sin omvärldsbevakning men om så inte är fallet så hjälper jag gärna till med att guida er tillrätta.

Ta gärna kontakt med mig!