Karin Lundhgren

Karin Lundhgren

Utredare
Avdelningen för externa relationer
37015A, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar på Avdelningen för externa relationer med:

  • Fundraising
  • Linnéuniversitetets deltagande i  Times Higher Education Impact Ranking
  • den Horizon 2020-finansierade delen av Linnéuniversitetets deltagande i EUniwell

Jag har tidigare arbetat på Universitetsledningens kansli med övergripande planering, uppföljning och utveckling och anlitas i olika sammanhang som skribent, bland annat har jag samordnat arbetet med Vision 2030, varit sekreterare i styrgruppen för det stadsintegrerade universitetet i Kalmar samt skrivit Linnéuniversitetets årsredovisning. Jag har även jobbat som chef för dåvarande avdelningen för internationella relationer och  varit administrativ chef vid Handelshögskolan BBS på Högskolan i Kalmar.

Utbildning:

  • Executive MBA, Handelshögskolan, Stockholm (2012-2013)
  • UGL samt diverse andra kurser inom ledarskap
  • Fil. kand. i konstvetenskap/religionsvetenskap vid Lunds Universitet
  • Högskoleexamen i marknadsföring vid Växjö Högskola