Karin Pernebo

Lektor, adjungerad
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Publikationer

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))