Jag är forskare, leg.psykolog och leg.psykoterapeut. Jag arbetar som klinisk lektor i Region Kronoberg och är affilerad lektor på Institutionen för psykologi på Linnéuniversitetet.

 

Undervisning

Min undervisning rör främst barn, unga och familjer med erfarenhet av svåra livshändelser, våld i nära relationer, barnmisshandel och trauma. Undervisningen berör exemeplvis förekomst, konsekvenser, bemötande och psykoterapi och behandling.

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde rör barn, unga och familjer med erfarenhet av svåra livshändelser, våld i nära relationer, barnmisshandel och trauma.

Mina forskningsprojekt rör såväl förebyggande och främjande insatser som interventioner och psykoterapeutisk behandling. Insatser och stöd som kan ges inom ramen för normalinstitutioner, i riktade verksamheter eller inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Projekten fokuserar bland annat på de yngsta barnen (0-6 år), barn i samhällsvård (familjehemsplacerade) och barn på skyddade boenden. Flera av studierna innefattar fokus på barns, ungas, omsorgspersoners och professionellas erfarenheter av insatser.

Jag är även involverad som handledare i doktorandprojekt rörande språkutveckling vid 2,5 år och riskfaktorer för hälsa och utveckling samt rörande Interpersonell psykoterapi för deprimerade ungdomar (ITP-A) inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))