Karin Sälj

Karin Sälj

Universitetsadjunkt
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
24079, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Intresseområden

  • Pedagogik som vetenskap ur ett filosofiskt och historiskt perspektiv
  • Skolans styrning via policy på global, nationell men framför allt regional nivå
  • Lärares professionskulturer och yrkestraditioner i relation till förändringar i skolsystemet

Undervisning

  • Pedagogiskt ledarskap
  • Rekryteringsutbildning till rektorsprogrammet
  • Föreläsningar i lärarprogrammen om övergångar mellan skolformer