Karina Petersson

Karina Petersson

Universitetsadjunkt
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag är sedan hösten 2008 doktorand i sociologi, med utbildningsvetenskaplig inriktning, vid institutionen för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Mitt avhandlingsprojekt är en etnografisk studie som fokuserar på mångkultur och integrationsprocesser i skolan. Syftet är att undersöka hur och när etnicitet (o)synliggörs vid planering, mottagning och i skolans vardagsliv, när elever med olika bakgrund och från olika bostadsområden sammanförs i en gemensam skola, i årskurs 7-9. Vid sidan om avhandlingsprojektet är jag involverad i ett forskningsprojekt om skolprestationer och mångkulturell inkorporering, samt undervisar på lärarutbildningen.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))