Karl-Olof Lindahl

Karl-Olof Lindahl

Professor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Hej och välkommen till min personalsida! Jag är professor i matematik vid Linnéuniversitetet. Jag även undervisat och forskat på Universidad de Santiago de Chile och Brown University, USA. 

Undervisning

Jag undervisar för närvarande på kurser som

  • Diskret matematik
  • Tillämpad sannolikhetslära och statistik
  • Ordinära differentialekvationer
  • Forskningsmetodik för matematiska vetenskaper

Jag är huvudhandledare för Björn Lindenberg som är doktorand inom artificiell intelligens och dynamiska system. Jag har tidigare varit huvudhandledare för Jonas Nordqvist som disputerade i februari 2020.  

Forskning

Stokastiska och deterministiska diskreta dynamiska system, talteori, maskininhlärning och artificiell intelligens. Min forskningsbakgrund är i stokastiska och deterministiska dynamiska system men numera är jag även aktiv inom maskininlärning och artificiell intelligens. Tillsammans med Jonas Nordqjkvist och min doktorand Björn Lindenberg arbetar vi bland annat i ett projekt inom förstärkningsinlärning som adresserar frågan om att styra ett diskret dynamiskt system så att den ackumulerade belöningen över tid maximeras. Vi är en del av ett forskningstema inom artificiell intelligens tillsammans med personal från matematik och datateknik. För nuvarande deltar vi även i ett samarbete med Kalmar Energi om effektivisering av fjärrvärmeverk med tekniker från artificiell intelligens.

Internationella samarbetspartners är Juan Rivera-Letelier (Rochester University), Mike Zieve (Univ. of Michigan), Charles Favre (École Polytechnique, Paris).
Förutom vid Linnéuniversitetet har jag forskat som postdoc på Universidad de Santiago de Chile och Brown University, USA. 
Jag har även varit gästforskare vid Université de Picardie, Amiens.

Uppdrag

 

  • Programansvarig för civilingenjörsutbildning i teknisk matematik
  • Forskningsledare för projekt:  Algoritmer för förstärkningsinlärning
  • Forskningsledare för forskargruppen Artificiell intelligens och maskininlärning
  • Koordinator för examensarbetesprocessen i matematik vid Linnéuniversitetet.
  • Ledamot i styrelsen för fakulteten för teknik (FTK).Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))