Karl Johan Rosqvist

Universitetsadjunkt, biträdande prefekt
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter

B

Undervisning

1ME301 Studier i medieteknik (kursansvar)

1ME302 Projektkurs i medieteknik 1 (kursansvar)

1ME303 Projektkurs i medieteknik 2 (kursansvar)

2ME303 Verksamhetsförlagd praktik i medieteknik (kursansvar)

1ME118 IKT och lärande (undervisning)

1ME311 Digitala medier (undervisning)

2ME30E Examensarbete på kandidatnivå i medieteknik (handledning)

Uppdrag

Biträdande prefekt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik