Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Universitetslektor
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
+46470708514
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag har jobbat med text och musik i hela mitt liv på olika sätt; som sångerska, musiker, kompositör, pedagog, journalist, författare, översättare och radiomedarbetare. I min forskning har jag mest sysslat med hur engelsk renässansmusik kan framföras idag och vilka lager av mänsklig kommunikation som kan pillas av runt den. Detta har även lett mig in på genushistoria och metodutveckling inom konstnärlig forskning.

Undervisning

Jag undervisar i piano och sång, samt handleder studenter vid examensarbeten på kandidat-, och mastersnivå.

Forskning

Vad förmedlar en sång utöver det vi hör och ser? Hur känns sången för den som sjunger och kan den känslan vara något som de som skrivit text och musik tagit i beräkning? För i så fall kan vi lära oss något om sång även när det gäller sånger som skrevs långt innan det fanns möjlighet att spela in dem, exempelvis engelska lutsånger som skrevs 1597-1622.

Jag är också intresserad av hur makt och kön tar sig uttryck i sång, text och musik. Särskilt i förgången tid. Det vi kallar kärlekssånger är ibland en täckmantel för förbjudna begär eller makt och kontroll.

Här kan du nå radioprogram där jag talar om min forskning och annat som rör musik och genushistoria.

Om den engelska guldåldern:

https://sverigesradio.se/avsnitt/1107413

https://sverigesradio.se/avsnitt/576346

https://sverigesradio.se/avsnitt/579779

Om häxor och musik

https://sverigesradio.se/avsnitt/524839

Om pianovirtuosen Clara Schumann

https://sverigesradio.se/avsnitt/1186197

Om den gåtfulle Maurice Ravel

https://sverigesradio.se/avsnitt/1254340

Om Mozarts frånvarande mamma

https://sverigesradio.se/avsnitt/1222435

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))