Katarina Ek

Katarina Ek

Samverkansrådgivare
Avdelningen för externa relationer
ABW Plan 6, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar med livslångt lärande och kompetensutveckling av yrkesverksamma. I mitt uppdrag bidrar jag till att utveckla och skräddarsy utbildningar för framför allt näringsliv och offentlig sektor.

Jag arbetar också med att lotsa företag, offentlig förvaltning och organisationer till relevant samverkanspart inom Linnéuniversitetet.

Det tredje området i mitt uppdrag handlar om att utveckla metodik och nätverk för kontinuerlig samverkan mellan Linnéuniversitetet och samhället. Syftet är att bidra till regional hållbar utveckling genom att ta tillvara kompetens inom Linnéuniversitetet.