Katarina Ek

Katarina Ek

Kommunikationschef
Kommunikationsavdelningen
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Kommunikation är ett nyckelverktyg för att sprida ny kunskap och attrahera studenter, forskare och medarbetare att välja Linnéuniversitetet. Varje dag skapas nya berättelser – vare sig det handlar om studenter som formar sin framtid, forskare som i internationell miljö bidrar med forskningsrön, forskare som samverkar med företag för att utveckla ny kunskap eller medarbetare som på olika sätt bidrar till egen och andras utvecklingsresa. Det är både en ynnest och en utmaning att få vara en del av kedjan som synliggör det värde och den impact Linnéuniversitetets verksamhet bidrar till varje dag.

Som kommunikationschef har jag en strategisk roll och arbetar med övergripande frågor. Vårt operativa, dagliga arbete leds av tre sektionschefer. Vår gemensamma uppgift är att jobba nära universitetsledningen samt fakulteterna med sina kunskapsmiljöer och forskningscentra.