Katarina Ellborg

Katarina Ellborg

Universitetslektor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Du når mig på telefon: 0704-82 81 90

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen inom entreprenörskap och är verksam som lärare i en rad olika kurser och utbildningsprogram på olika fakulteter.

Forskning

Jag är doktor i företagsekonomi. Mitt huvudsakliga forskningsforkus är entreprenörskapsutbildning i högre utbildning. Jag ingår också i forskningsprojekt med inriktning på entreprenörskap på kulturens fält (Det entreprenöriella museet) respektive digitlala initiativ i små och medelstora företag.

Uppdrag

Jag har uppdraget som pedagogisk utvecklare vid Ekonomihögskolan och är ordförande i fakultetens KUS. Välkommen att kontakta mig om frågor rörande kursutveckling, didaktik och konstruktiv länkning.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)