Katarina Ellborg

Katarina Ellborg

Universitetslektor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Du når mig på telefon: 0704-82 81 90.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen inom entreprenörskap och är verksam som lärare i ämnet för en rad olika kurser och utbildningsprogram på olika fakulteter.

Forskning

Jag är forskare inom kunskapsplattformen Entreprenörskap och social förändring med fokus på entreprenörskapsutbildning i högre utbildning. Jag ingår också i forskningsgruppen Art, Culture and Enrepreneurship.

Uppdrag

Jag har uppdraget som Pedagogisk utvecklare för Ekonomihögskolan och är utbildningskoordinator för kunskapsplattformen Entreprenörskap och social förändring

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)