Katarina Ellborg

Katarina Ellborg

Universitetsadjunkt
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen inom entreprenörskap och är verksam som lärare i ämnet för en rad olika utbildningsprogram på olika fakulteter.

Forskning

Jag är forskare inom kunskapsplattformen Entreprenörskap och social förändring med fokus på entreprenörskapsutbildning i högre utbildning. 

Du når mig på telefon: 0704-82 81 90.

Uppdrag

Från och med mars 2021 har jag uppdraget som utbildningskoordinator för kunskapsplattformen Entreprenörskap och social förändring.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)