Katarina Ellborg

Katarina Ellborg

Universitetslektor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Du når mig på telefon: 0704-82 81 90

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen inom entreprenörskap och är verksam som lärare i en rad olika kurser och utbildningsprogram på olika fakulteter.

Forskning

Jag är doktor i företagsekonomi. Mitt huvudsakliga forskningsforkus är entreprenörskapsutbildning i högre utbildning. Jag ingår också i forskningsprojekt med inriktning på entreprenörskap på kulturens fält (Det entreprenöriella museet) respektive digitlala initiativ i små och medelstora företag.

Uppdrag

Jag har uppdraget som pedagogisk utvecklare vid Ekonomihögskolan och är ordförande i fakultetens KUS. Välkommen att kontakta mig om frågor rörande kursutveckling, didaktik och konstruktiv länkning.

Jag är del av BusinessLab Team. Välkommen att kontakta mig om hur du kan använda BusinessLab i din undervisning eller som företag/organisation.

https://lnu.se/businesslab

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)