Katarina Hyltén-Cavallius

Katarina Hyltén-Cavallius

Lektor, biträdande
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

ORCID: 0000-0001-6597-1172

Katarina Hyltén-Cavallius är biträdande lektor i rättsvetenskap vid institutionen för socialt arbete, fakulteten för samhällsvetenskap, sedan 2022.

Hon är författare/redaktör till böckerna:

 • EU Citizenship at the Edges of Freedom of Movement,
  (Oxford: Hart Publishing/Bloomsbury, 2020)
 • Free Movement of Persons in the Nordic States: EU Law, EEA Law, and Regional Cooperation
  (Oxford: Hart Publishing/Bloomsbury, 2022) (red. med Jaan Paju)

Hon författade sin avhandling om Unionsmedborgarskapet och dess rättsverkan och fick 2017 sin PhD-grad i EU-rätt vid Juridiska Fakulteten vid Köpenhamns Universitet. Avhandlingsprojektet analyserade Unionsmedborgarskapets rättsliga innebörd och effekt för individens rättsställning i situationer då villkoren för uppehållsrätt inte är uppfyllda. Avhandlingen gjordes sedan om till en monografi och publicerades 2020 i Hart Publishing-serien Modern Studies in European Law.

2016 genomförde Katarina Hyltén-Cavallius en vistelse som gästforskare vid Institutet för Socialrätt vid Juridiska Fakulteten, KU Leuven i Belgien samt en vistelse som stagiaire vid EU-domstolen i Luxemburg.

Åren 2017-2022, arbetade hon vid juridiska institutionen vid Aarhus Universitet där hon bedrev forskning och undervisning i EU-rätt.

Innan hon valde den akademiska banan arbetade hon som jurist vid Förvaltningsrätten i Malmö, som notarie och sedermera föredragande jurist, med inriktning på socialförsäkringsrätt, migrationsrätt och skatterätt. Hon har även arbetat som skattejurist vid Deloitte i deras konsultverksamhet för internationella arbetstagarförhållanden.

Katarina Hyltén-Cavallius har en fil. kand. i franska och litteraturhistoria samt en juristexamen från Göteborgs Universitet. Under studietiden genomförde hon språkstudier vid Institut Catholique de Paris och en praktikperiod vid FN:s Världslivsmedelsprogram (WFP) vid deras fransktalande kontor i Cotonou, Benin.

Undervisning

EU-rätt

Migrationsrätt

Introduktion till rättssystemet

 

Forskning

EU-rätt

Fri rörlighet inom EU

EU-medborgare

Offentlig rätt

Uppdrag

 • Sedan 2020 är Katarina Hyltén-Cavallius utsedd som nationell rättslig expert i det av Europeiska Kommissionen finansierade forskningsnätverket MoveS- Free Movement of Workers and Social Security Coordination.För nätverkets räkning bevakar hon rättsutvecklingen i medlemsstaten Danmark samt bidrar med rapporter och analyser angående fri rörlighet för arbetstagare inom EU och EU:s koordinering av socialförsäkringsrättigheter.Läs mer om MoveS här.
 • Undervisare på Domstolsakademins distanskurs Fri Rörlighet i Migrationsrätten den 24-25 januari 2023 (Sveriges Domstolar).
 • Föredragshållare på Domstolsakademins Socialförsäkringsdagar i Stockholm den 28 november 2022 (Sveriges Domstolar).
 • Högre seminarium den 12 oktober 2022 på Linnéuniversitetet om det pågående forskningsprojektet: Uppehållsrätten- om EU-medborgares ställning i svensk rätt.
 • Organisatör och värd av det dansk-svenska MoveS-seminariet Cross-Border Work and Social Security Protection in the Øresund Region - Challenges and solutions for high mobility, telework and platform work, som avhölls vid Köpenhamns Universitet, den 9 maj 2022. Läs om seminariet här.
 • Medlem av redaktionsrådet för Nordic Journal of European Law, NJEL.
 • Uppdrag som peer-reviewer för bl.a. Nordisk Socialrättslig Tidsskrift, Hart Law Publishing, Nordic Journal of European Law, Maastricht Journal of European and Comparative Law, och European Journal of Social Security.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)