Profilbild

Katarina Herrlin

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446756
24098, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är anställd vid campus Kalmar som universitetslektor i didaktik med inriktning läs och skriv och arbetar främst inom grundutbildningen för lärare. Dessutom arbetar jag med kompetensutveckling och fortbildning av lärare. Mitt undervisningsfält är framförallt grundläggande språk-, läs- och skrivpedagogik samt kartläggning och bedömning i de tidiga skolåren. Utöver läs- och skrivkurser ansvarar jag också för samtliga VFU-kurser i inriktningar mot arbete i förskoleklass-åk 1-3 och åk 4-6. Jag har ett övergripande ansvar för Grundlärarprogrammet/verksamhetsintegrerad profil (fritidshem, fk-åk 3 och åk 4-6) och är inriktningsansvarig för åk 4-6. Sedan ht 15 är jag projektansvarig för i Försöksverksamhet med övningsskolor, ett projekt som involverar Grundlärarprogrammets VI-profil under 2015-2019.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))