Jag är docent i nordiska språk vid Lunds universitet och gästforskare i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Undervisning

Jag föreläser, handleder och examinerar inom ämneslärarutbildningen i idrott och hälsa.

Tillsammans med Åsa Wiberg driver jag utvecklingsprojektet "Elever texter och idrott- och hälsa-lärararstudenters bedömning" (ETIB).

Forskning

Min forskning rör olika aspeter av språk i idrottskontexter; jag har exempelvis undersökt tränares tilltal och återkoppling till tränande barn, ämnesspråk i skolämnet idrott och hälsa och formuleringar i kurs- och ämnesplaner för samma ämne.

Jag forskar även i det internationella projektet "Education for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education" (EDUHEALTH), där jag gör språkliga analyser av kursplaner för idrott och hälsa/motsvarande i Sverige, Norge, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika. 

Därtill är jag initiativtagare till och ledare för Nätverket Idrott och språk/Språk i idrott (ISSI), som samlar idrottsforskare med intresse för språkets betydelse och språkvetare med intresse för idrottskontexter. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)