Katarina Olausson

Katarina Olausson

Universitetsadjunkt
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Sedan augusti 2016 är jag anställd som doktorand på institutionen för pedagogik och lärande. Mitt forskningsområde är unga med alkohol- och narkotikaproblem och deras upplevelser av sin skolgång. I januari 2010 anställdes jag på institutionen för pedagogik och lärande. Där har jag mest undervisat i socialpedagogik inom programmet ungdoms- och missbruksvård. Jag är socialpedagog med vidareutbildning i magister i pedagogik och en nordisk master med inriktning mot missbruk och beroende. Som socialpedagog har jag en mångårig yrkeserfarenhet från ungdoms- och missbruksvården samt kriminalvården. Min undervisning följer utbildningen pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård under alla tre åren i grundutbildningen.