Katarina Rupar Gadd

Katarina Rupar Gadd

Docent
Institutionen för byggd miljö och energiteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i energiteknik och programansvarig för Energi och miljö, högskoleingenjör samt kursansvarig för flera kurser inom programmet. Jag undervisar inom hållbar utveckling, miljöteknik, kemiteknik, energi och miljö, projektkurser och universitetspedagogik. Forskar på smarta energirenoveringar i flerbostadshus och villor. Brinner för att få till samverkan mellan akademi och industri, allra helst i projekt där studenter involveras. 

Undervisning

Jag är kursansvarig för kurserna Energisamordnare, Energisystem i samhället samt Energisystem – projekt. Jag undervisar dessutom i kurserna Uthållig Energiförsörjning, Miljöteknik inriktning hållbar utveckling, Hållbar utveckling, Hållbara energisystem, Analysmetoder inriktning miljö samt Examensarbete i Bioenergiteknik.
Jag är ansvarig för seminarieserien Gula Tråden 2.0 i Växjö som är en fortbildningskurs för universitetslärare där fokus ligger på konstruktiv länkning och praktiska undervisningssituationer. Jag är kursansvarig och undervisar på de behörighetsgivande pedagogikkurserna för universitetslärare; BHU1 och BHU2.

Forskning

Min forskning handlar om smarta energirenoveringar i flerbostadshus och villor.

För villor kan det finnas olika skäl till att husägare inte genomför energirenoveringar. Genom att ta fram smarta designlösningar för olika typhus kan delar av huset hyras ut och detta kan då bekosta en energirenovering. För att underlätta beslutsfattandet för villaägaren kan ett one stop shop-koncept användas. 

För en villaägare kan det vara svårt att genomskåda vad som är den bästa kombinationen av olika alternativ vid energirenovering. Om man har tänkt sig att ladda sin elbil med solceller, är det då bättre att satsa på ett batteri eller någon form av smart styrning mot elpriset? Är det en bra idé att satsa på hybridsolceller? Kan man använda överskottsvärmen för att värma sitt borrhål för bergvärmen? Och spelar det någon roll i vilket väderstreck man har solcellerna? Genom att undersöka olika alternativ tas olika förslag för energirenovering av villor fram. 

Flerbostadshus som genomgår energirenoveringar har flera val att göra och det är inte alltid självklart vilka som är det bästa. Genom att undersöka olika lösningar med fjärrvärme, luftvärmepumpar, värmeåtervinning i ventilationsluft eller spillvatten, solceller, lägenhetsaggregat eller centralaggregat kan olika förslag utvärderas. Utvärderingarna fokuserar på energibesparing eller ekonomisk besparing utifrån lokala fjärrvärmepriser och elpriser.

 

 

 

 

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))