Katarina Rupar Gadd

Katarina Rupar Gadd

Universitetslektor
Institutionen för byggd miljö och energiteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i bioenergiteknik och programansvarig för Energi och miljö, högskoleingenjör samt kursansvarig för flera kurser inom programmet. Jag undervisar inom miljöteknik, kemiteknik, energi och miljö samt projektkurser. 

Undervisning

Jag är kursansvarig för kurserna Uthållig Energiförsörjning, Energisystem i samhället samt Energisystem – projekt. Jag undervisar dessutom i kurserna Biologibas, Miljöteknik inriktning hållbar utveckling, Analysmetoder inriktning miljö, Kemi för ingenjörer samt Examensarbete i Bioenergiteknik.
Jag är ansvarig för seminarieserien Gula Tråden 2.0 i Växjö som är en fortbildningskurs för universitetslärare där fokus ligger på konstruktiv länkning och praktiska undervisningssituationer. Jag undervisar även en del på de behörighetsgivande pedagogikkurserna för universitetslärare; BHU1 och BHU2.

Forskning

Min forskning handlar om kemiska emissioner till luft och vatten från biobränslen samt hur biobränslen påverkas av mikrobiell aktivitet. Vad är det egentligen som luktar när man lagrar eller torkar träflis? Stora flishögar som lagras en längre tid börjar lukta illa och kan ge upphov till allergier. Materialet bryts ner, tappar värmevärde och det sker dessutom en uppvärmning av materialet inne i högarna, till viss del beroende på ökad mikrobiell aktivitet. I vissa fall kan värmeutvecklingen i materialet leda till självantändning. Även vid torkning av biobränsle avges det kemiska substanser och en viss förlust av värmevärde sker. Mikrobiell aktivitet i fuktigare biobränslen kan man dra nytta av i syfte att producera biogas; här är biogaspotentialen bland annat beroende på vilket biobränsle man har valt att röta.

Uppdrag

Jag är biträdande prefekt vid institutionen för Byggd miljö och energiteknik där jag bland annat hjälper till och planerar och samordnar institutionens kurs- och utbildningsutbud. Jag är invald lärarrepresentant i styrelsen för Fakulteten för teknik.Jag har vid två tillfällen (2002-2003 samt 2012) varit med som bedömare i UKÄ:s (tidigare HSV) kvalitetsgranskning av högre utbildning. Jag medverkar i CDIO-gruppen vid Linnéuniversitetet (Linnéuniversitetet är medlem i det internationella CDIO-nätverket) samt den nationella Samverkansgruppen för ingenjörsutbildningar.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))