Katarina Schenker

Katarina Schenker

Professor
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Min forskning utgår från nordisk skol- och idrottspolitisk kontext, vilken har ambitionen att kunna inkludera alla barn och unga. För att kunna reflektera över villkoren för hur barn och unga bedöms och inkluderas/exkluderas behövs en metodologi för strukturerad reflektion. Denna idrottsdidaktiska reflektion utgår ifrån det tankeredskap – anatomin – som jag utvecklade i min avhandling. Jag har arbetat med detta utifrån följande:

  • vad idrott och hälsas ämnesspråk består av och hur man kan utveckla lärares och elevers ämnesspråk.
  • begreppen inklusion, exklusion, hälsa, etik och social rättvisa/social justice/socialt gott i lärarutbildningens och i idrott och hälsas didaktik, men också i andra idrottsliga fostranssammanhang, i synnerhet i en nordisk idrotts- och skolpolitisk kontext.
  • utveckla en metodologi för analys av idrottslig/lik undervisning.
  • socialt entreprenörskap inom idrotten.

Jag har tidigare varit anställd vid Lunds universitet (1997-2000) och vid Malmö högskola (2000-2012). Mina publikationer vid Malmö högskola (tidigare än 2012) nås via http://muep.mah.se/advanced-search

Föreläsning om min forskning

Publikationer

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))