Katarina Ståhlkrantz

Katarina Ståhlkrantz

Universitetslektor, Prefekt
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som lektor i pedagogik vid institutionen för didaktik och lärares praktik. I min forskning är jag främst intresserad av skolans styrning och ledning samt hur rektorer och skolchefer, som pedagogiska ledare, kan bidra till skolutveckling. Jag tillhör forskningsgruppen SITE (Studies in Curriculum, Teaching and Evaluation), vars forskning är inriktad på läroplansteori och didaktik. Här är det särskilt frågor om hur styrning och ledning av utbildningen går till och förändras, som väcker min nyfikenhet.

I min avhandling "Rektors pedagogiska ledarskap - en kritisk policyanalys" studerade jag hur förväntningarna på rektor som pedagogisk ledare har förändrats över tid och med vilka konsekvenser. För att ta reda på detta läste och analyserade jag svenska utbildningspolitiska policydokument från 1920-talet fram till 2010-talet.

Undervisning

Jag undervisar i Rektorsprogrammet, i kursen Styrning, organisering och kvalitet.

Forskning

Min pågående forskning handlar om skolledares pedagogiska ledarskap på olika nivåer i skolväsendets styrkedja. Jag intresserar mig särskilt för hur skolchefer och rektorer genom sitt pedagogiska ledarskap kan bidra till skolutveckling och förbättra förutsättningarna för barns och elevers utveckling och lärande.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))