Katarina Swahnberg

Katarina Swahnberg

Professor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480447369
+46703877369
44134, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Katarina Swahnberg är professor i hälsovetenskap och global hälsa, samt ämnesföreträdare för hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet.

Bakgrund: Utbildad till sjuksköterska vid Röda Korsets Högskola i Stockholm, samt kandidat- och magisterexamen i internationell hälso- och sjukvård och folkhälsovetenskap, medicine doktor och docent i genus och medicin.

Katarina Swahnberg är och har varit medlem i och koordinator för flera internationella nätverk och forskargrupper som samlats kring frågor om våld mot kvinnor och har bl.a. utvecklat forskarutbildningskurser i genus och medicin, global hälsa, etik vetenskapsteori och epidemiologi.

Undervisning

Jag handleder forskarstudenter i Sverige, Island, Nepal och Sri Lanka och har bl.a. utvecklat forskarutbildningskurser i genus och medicin. Studier har visat att både män och kvinnor tjänar på större jämställdhet inte minst när det gäller hälsa och livskvalitet. Min drivkraft är att förändra världen till det bättre. Det går.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))