Katarina Swahnberg

Katarina Swahnberg

Professor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Bakgrund: Utbildad till sjuksköterska vid Röda Korsets Högskola i Stockholm, samt kandidat- och magisterexamen i internationell hälso- och sjukvård och folkhälsovetenskap, medicine doktor och docent i genus och medicin.

Katarina Swahnberg är och har varit medlem i och koordinator för flera internationella nätverk och forskargrupper som samlats kring frågor om våld mot kvinnor och har bl.a. utvecklat forskarutbildningskurser i genus och medicin, global hälsa, etik, vetenskapsteori och epidemiologi.

Katarina Swahnberg är professor i hälsovetenskap och global hälsa, ämnesföreträdare för hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet och lärarrepresentant i Linnéuniversitetets styrelse.

Pågående projekt

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))