Profilbild

Katarina Swahnberg

Professor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480447369
+46703877369
44134, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

2003 Medicine doktorsexamen, Medicinsk kvinnoforskning. Avhandlingens titel: Prevalence of gender violence. Studies of four kinds of abuse in five Nordic Countries. Hälsouniversitetet, Linköping. Huvudhandledare: Professor emerita Barbro Wijma; biträdande handledare Docent Gun Wingren. 2009 Docent i genus och medicin, Hälsouniversitetet Linköping

Mitt namn är Katarina Swahnberg. Jag är sjuksköterska och folkhälsovetare och arbetar med frågor som rör kvinnors hälsa t.ex. vårdtillgång, screening och livskvalitet, våld mot kvinnor och trafficking. Jag arbetar med kvalitativ och kvantitativ metodik i min forskning och lyfter gärna det globala perspektivet, samt genusperspektiv och etiska frågor.

Jag är och har varit medlem i och koordinator för flera internationella nätverk och forskargrupper som samlats kring frågor om våld mot kvinnor. För närvarande är jag bl.a. engagerad i ett internationellt forskningsprojekt om interventioner mot våld mot gravida kvinnor i Nepal och Sri Lanka. Under åren 2006-14 har jag drivit ett pedagogiskt utvecklingsprojekt i samarbete med Kathmandu Medical College and Teaching Hospital (KMC) i Nepal. Detta pedagogiska samarbete har även resulterat i gemensamma forskningsprojekt. För närvarande bygger jag tillsammans med kollegor från KMC en större intervention med fokus på hur man kan påverka attityder till trafficking och våld.

Undervisning

Jag handleder forskarstudenter i Sverige, Island, Nepal och Sri Lanka och har bl.a. utvecklat forskarutbildningskurser i genus och medicin. Studier har visat att både män och kvinnor tjänar på större jämställdhet inte minst när det gäller hälsa och livskvalitet. Min drivkraft är att förändra världen till det bättre. Det går.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))